SÖK PRODUKT

PRODUKTER

Gräsand - Summer Duck sidofjäder mixed

Sidfjärdrar färgade, mixade, från gräsand. Används mest till våtflugor och Fanwing torrflugor men även till en del imitations mönster.