SÖK PRODUKT

PRODUKTER

Tråd och Bindsilke24 kr
Textreme Standard 3/0
24 kr
Textreme Standard 6/0
28 kr
Textreme Standard 8/0
68 kr
Veniard Kevlartråd 
50 kr
Textreme Power thread
fr. 49 kr
Petitjean MP Split Thread 8/0  
36 kr
UTC-Thread 140 Fl Shell Pink