SÖK PRODUKT

PRODUKTER

Hares Ultra Dubbing

 Hare's Ultra Dubbing
Fly-Dressings egen mycket populära hardubbing, finns i 8 heta färger. Dubbingen består av hår från hare och kanin blandat, detta bildar en dubbing med fin och "stickig" struktur utan att vara för svår att dubba. En perfekt dubbing för alla sorters imitationsflugor.